Không truy thu thuế GTGT mặt hàng máy bơm nước nhập khẩu

Bà Nguyễn Thị Cúc, Tổng Cục phó Tổng cục Thuế vừa ký công văn hướng dẫn không truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với DN kinh doanh các mặt hàng máy bơm nước, bình lọc nước (không dùng điện) và máy làm khô bát đĩa nhập khẩu…

Không truy thu thuế GTGT mặt hàng máy bơm nước nhập khẩu

Tháng 8/2003, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn thuế GTGT áp dụng đối với các mặt hàng này theo Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính. Trong đó, thuế suất các mặt hàng này là 10%, chứ không phải là 5% như hải quan đã áp dụng cho DN. Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu truy thu thuế đối với DN kinh doanh các mặt hàng này trong 3 năm 2001-2003.

Tuy nhiên ngay sau đó, 10 DN kinh doanh các mặt hàng này đã cùng ký vào đơn kiến nghị về việc truy thu thuế. Họ cho rằng, theo danh mục hàng hóa nhập khẩu kèm theo Thông tư 122/2000/TT-BTC thì thuế GTGT được xác định là 5%, cơ quan hải quan đã áp dụng và “”không có điều chỉnh gì””. Theo các DN này, việc áp dụng “”tiền hậu bất nhất”” này có thể làm cho DN thiệt hại hàng tỷ đồng do đã bán sản phẩm với mức thuế áp dụng là 5%.

Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, mức thuế GTGT 10% sẽ bắt đầu áp dụng đối với các mặt hàng máy bơm nước, bình lọc nước (không dùng điện) và máy làm khô bát đĩa nhập khẩu từ 1/1/2004.